సర్టిఫికెట్లు మరియు పేటెంట్లు

సర్టిఫికెట్లు

పేటెంట్లు

ఆస్ట్రేలియా

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

సంయుక్త రాష్ట్రాలు

Certificates07--
Certificates14

జర్మనీ & ఆఫ్రికా & భారతదేశం

ఇతర దేశాలు